Informativna brošura "Okvirni uvjeti za ambulantne operacije u zakonskom sustavu zdravstvenog osiguranja"

Brošura BVMed-a "Okvirni uvjeti za ambulantne operacije u sustavu GKV" (status: kolovoz 2016.) objašnjava načela ambulantne kirurgije i za ugovornog liječnika i za bolničkog kirurga s posebnim osvrtom na uporabu medicinskih tehnologija i njihove propise o naknadama. Može se besplatno preuzeti u elektroničkom obliku na www.bvmed.de/download/rahmenbedingungen-aop-2016.