Terapija matičnim stanicama odgađa napredovanje ALS-a

pozadini

Za sada ne postoji učinkovita terapija protiv amiotrofične lateralne skleroze (ALS). Bolest uzrokuje neurodegeneraciju i uništavanje motornih neurona u središnjem živčanom sustavu, što rezultira progresivnom slabošću mišića i zatajenjem disanja.

Mezenhimske matične stanice iz koštane srži već su pokazale velik terapijski potencijal u neurodegenerativnim bolestima. Matične stanice mogu povećati neurogenezu, modificirati upalu u živčanom sustavu i pridonijeti neuroprotekciji.

Terapijski potencijal mezenhimskih matičnih stanica može se povećati ako se u stanicama inducira proizvodnja neurotrofnih čimbenika. Sigurnost i početne indikacije terapijskog učinka kod ALS-a već su pokazane u otvorenim studijama.

Postavljanje ciljeva

Istraživačka skupina koju je vodio Dr. James D. Berry s Medicinskog fakulteta Havard u Bostonu (SAD) ispitao je sigurnost MSC-NTF stanica (autolognih mezenhimalnih matičnih stanica koje oslobađaju neurotrofne čimbenike) nakon intratekalne i intramuskularne primjene [1].

metodologija

U dvostruko slijepoj, multicentričnoj, placebo kontroliranom ispitivanju faze II, 48 bolesnika s ALS-om randomizirano je 3: 1 (terapija: placebo) u dvije skupine. Svi sudionici imali su vitalni kapacitet od najmanje 65%. Dijagnoza ALS postavljena je prije jedne do dvije godine, a vrijednost na revidiranoj ljestvici funkcionalnih ocjena ALS (ALSFRS-R) morala je biti najmanje 30 bodova.

Sudionicima studije na ilijačnom grebenu uklonjeno je 50-70 ml koštane srži. U laboratoriju su mezenhimske matične stanice izolirane iz koštane srži i diferencirane u sustavu stanične kulture, što je stimuliralo stanice da proizvode neurotrofne čimbenike.

Pacijenti su jednom primili MSC-NTF stanice (terapijska skupina, n = 36) ili placebo (n = 12). Matične stanice primijenjene su intratekalno (125 x 106 stanica) i intramuskularno na 24 različita mjesta na bicepsu (48 x 106 stanica po injekciji). Razdoblje praćenja bilo je 6 mjeseci. CSF je ispitan prije i 2 tjedna nakon transplantacije MSC-NTF stanica.

Rezultati

Studija je ispunila svoju primarnu krajnju točku, potvrđujući sigurnost postupka. U šestomjesečnom razdoblju praćenja nije bilo ozbiljnih nuspojava povezanih s terapijom. Nijedna od nuspojava nije dovela do prekida terapije. Groznica, bolovi u leđima i glavobolja bili su češći u bolesnika u terapijskoj skupini.

Stopa progresije bolesti prema ALSFRS-R u cijeloj istraživanoj populaciji nije se razlikovala između terapijske i placebo skupine. U unaprijed određenoj skupini "Rapid Progressor" (n = 21) stopa napredovanja bolesti popravila se u ranom trenutku (p <0,05).

Analiza odgovora pokazala je da je veći broj sudionika iz terapijske skupine pokazao poboljšanje ALSFRS-R od ≥ 1,5 boda mjesečno u svako doba u usporedbi s placebo skupinom. Rezultat je bio značajan za "Brze naprednike" u 4. i 12. tjednu (p = 0,004 i 0,046).

U pregledu CSF-a kod pacijenata koji su primali terapiju matičnim stanicama, povećao se broj neurotrofnih čimbenika i smanjio upalni biomarkeri (p <0,05).

Zaključak

Studija pokazuje da je primjena MSC-NTF stanica sigurna i dobro podnošljiva metoda. Nadalje, značajna učinkovitost mogla bi se pokazati u unaprijed određenoj skupini "Brzih naprednika". U ovoj skupini došlo je do značajnih poboljšanja u ALSFRS-R nakon primjene matičnih stanica.

Na temelju dostupnih rezultata, autori studije pozivaju na studije III faze o intratekalnoj transplantaciji autolognih MSC-NTF stanica u ALS.