Liječenje fingolimodom se plaća

Praćenje bolesnika pomoću EKG i mjerenja krvnog tlaka

Potrebni su bliski pregledi ako se fingolimod koristi za liječenje multiple skleroze. Pacijenti se moraju nadzirati EKG-om prije prve primjene lijeka i šest sati nakon prve doze. Uz to, provode se mjerenja pulsa i krvnog tlaka po satu kako bi se u ranoj fazi otkrili mogući simptomi bradikardije.

GOP 01516 novo u EBM katalogu

Neurolozi dobivaju 151,95 eura (1404 boda) za dugotrajnu potporu pacijentima s multiplom sklerozom koji se liječe fingolimodom. Oni se u početku naplaćuju izvan proračuna. Naplata se vrši novom stavkom rasporeda naknada (GOP) 01516.

Naplata za početnu isporuku i nastavak terapije

Naplata EBM broja GOP 01516 može se izračunati za prvu dozu, kao i za promjenu dnevne doze s 0,25 na 0,5 miligrama.

Naplata je moguća i ako se terapija prekine - jedan dan ili nekoliko dana u prva dva tjedna liječenja, više od sedam dana u trećem i četvrtom tjednu ili više od dva tjedna nakon prvog mjeseca liječenja.

Gilenya

Fingolimod je dostupan pod zaštitnim imenom Gilenya. Proizvođač je Novartis Pharma GmbH.

Gilenya je dostupan u dvije snage:

  • GILENYA® 0,25 mg tvrde kapsule
  • GILENYA® 0,5 mg tvrde kapsule