Program upravljanja bolestima za depresiju

Prvi put DMP za mentalne bolesti

Ovo je prvi put da će biti dostupan takav strukturirani program liječenja mentalnih bolesti. Razne stvari su navedene u zahtjevima koje je donio Savezni zajednički odbor (G-BA), uključujući

  • Kriteriji za upis u program
  • Preporuke za individualno planiranje terapije
  • Preporuke o mjerama liječenja
  • Preporuke za suzbijanje samoubojstva

Uz to su date preporuke za koordinaciju različitih disciplina uključenih u proces liječenja.

Tko može sudjelovati?

Program je namijenjen pacijentima s unipolarnom depresijom barem umjerene težine. Ovo mora biti barem treća epizoda ili ona koja traje više od godinu dana. Program nije namijenjen osobama s trenutnom blagom epizodom depresije ili prvom depresijom.

Dijagnoza liječnika ili psihoterapeuta

Dijagnozu može postaviti liječnik koji koordinira ili psihološki psihoterapeut. Liječnici opće prakse i svi specijalisti specijalizirani za mentalne bolesti mogu se koordinirati.

Daljnji koraci

Federalno ministarstvo zdravstva (BMG) sada ima rok do studenog da preispita odluku G-BA. Ako nema prigovora, on stupa na snagu. Tada se regionalni partneri mogu dogovoriti o ugovorima za novi DMP.