MS: Alemtuzumab također djeluje nakon fingolimoda

pozadini

U liječenju visoko aktivne recidivne multiple skleroze (MS), imunoterapijsko sredstvo fingolimod klasificirano je kao lijek kategorije 2. Fingolimod hapsi limfocite u limfnim čvorovima i drugim limfoidnim organima. Tijekom svog trajanja djelovanja smanjuje broj limfocita u CNS-u i tako sprječava daljnje MS napade.

Dilema liječenja

Ako se fingolimod zaustavi, pogoršanja MS-a mogu se ozbiljno vratiti. Budući da limfopenija uzrokovana fingolimodom može trajati i do dva mjeseca, nejasno je kada se može provesti naknadna terapija, na primjer, monoklonskim antitijelima bez gubitka učinkovitosti. S druge strane, predugo čekanje može ponovno aktivirati MS i izazvati ozbiljne relapse.

Alemtuzumab

Sigurnost i učinkovitost monoklonskih antitijela alemtuzumaba u liječenju visoko aktivne recidivno-remitentne multiple skleroze (RRMS) već je opsežno istražena i dokazana u bolesnika koji nisu liječeni ili nakon terapije prve linije. Je li prethodni tretman fingolimodom utjecao na sigurnost i učinkovitost alemtuzumaba još nije bio predmet studije. Španjolska studija sada je sustigla [1].

Postavljanje ciljeva

Cilj studije bio je analizirati učinkovitost i sigurnost alemtuzumaba u liječenju bolesnika s MS nakon terapije fingolimodom. Skupina bolesnika s MS-om koji su primali rituksimab nakon terapije fingolimodom poslužila je kao usporedna skupina.

metodologija

Studija je obuhvatila bolesnike s MS-om na neurološkoj klinici u Valenciji koji su morali prekinuti terapiju fingolimodom jer su nastavili pogoršati ili nisu mogli tolerirati lijek. Pacijenti kojima je bilo potrebno daljnje liječenje prije 2014. dobili su rituksimab izvan oznake. Kada je alemtuzumab odobren za RRMS indikaciju 2014. godine, sljedeći su bolesnici liječeni ovim aktivnim sastojkom.

Faze ispiranja

Skupina rituksimaba poslužila je kao usporedna kohorta u istraživanju. Prijelaz s fingolimoda na rituksimab dogodio se nakon faze ispiranja u prosjeku od pet tjedana. Razdoblje ispiranja pri prelasku na alemtuzumab iznosilo je u prosjeku šest tjedana. Na početku terapije s oba monoklonska protutijela, broj limfocita se u većine bolesnika normalizirao.

Rezultati

Od 55 bolesnika s MS-om čiji su podaci uključeni u studiju, 27 ih je primilo rituksimab, a 28 alemtuzumab. Pacijenti iz skupine rituksimaba bili su bolesni malo dulje (u prosjeku 11,4 godine) od onih u skupini alemtuzumaba (u prosjeku 7,8 godina). Većina bolesnika (76,4%) bile su žene.

Smanjenje godišnje stope recidiva

Medijan razdoblja promatranja nakon prestanka uzimanja fingolimoda bio je 20,9 mjeseci (šest mjeseci do više od 2 godine). Godišnja stopa relapsa (ARR) značajno je pala za alemtuzumab s 1,29 na 0,004, a za rituksimab s 1,24 na 0,02. Nije bilo statistički značajne razlike između skupina. Nije bilo neočekivanih nuspojava niti kod rituksimaba ili alemtuzumaba.

Zaključak

Alemtuzumabom se nakon terapije fingolimodom može postići stanje bez mjerljive aktivnosti bolesti (nema dokaza o aktivnosti bolesti [NEDA]). Na početku terapije alemtuzumabom, broj limfocita sudionika uglavnom se normalizirao. U kliničkom okruženju pokazalo se da je alemtuzumab jednako učinkovit i siguran kao rituksimab. Međutim, studija je promatračka studija s malim brojem pacijenata.