Pokretanje Isturise u Cushingovom sindromu

pozadini

Odbor za lijekove za humanu upotrebu Europske agencije za lijekove (CHMP) preporučio je odobrenje Isturise (osilodrostata) za liječenje endogenog Cushingovog sindroma u odraslih u studenom 2019., nakon čega je Europska komisija odobrila lijek siroče 13. siječnja, 2020. Isturisa je izvorno razvio Novartis, ali je potom preuzeo Recordati. Priprema će biti dostupna u Njemačkoj 15. srpnja 2020.

Sve informacije o primjeni, farmakologiji i trenutnom stanju studija možete pronaći ovdje.