Novo: AYVAKYT za gastrointestinalne stromalne tumore

Što je AYVAKYT i za što se koristi

Blueprint lijekovi 'AYVAKYT indiciran je kao monoterapija za liječenje odraslih pacijenata s neoperabilnim ili metastatskim gastrointestinalnim stromalnim tumorima (GIST) koji imaju mutaciju receptora faktora rasta trombocita alfa (PDGFRA) D842V. GIST je karcinom mekih tkiva koji prvenstveno zahvaća želudac ili tanko crijevo. Otprilike šest posto pacijenata kojima je dijagnosticirana ima PDGFRA mutaciju egzona 18, od kojih je najčešća mutacija D842V.

Kako se koristi AYVAKYT?

Terapiju treba započeti liječnik koji ima iskustva u korištenju terapija protiv raka. Odabir pacijenta za liječenje neoperabilnog ili metastatskog GIST-a s PDGFRA-D842V mutacijom trebao bi se temeljiti na potvrđenoj testnoj metodi. AYVAKYT treba uzimati na prazan želudac najmanje 1 sat prije ili najmanje 2 sata nakon obroka

doziranje

Preporučena početna doza avapritiniba je 300 mg oralno jednom dnevno natašte. Liječenje treba nastaviti dok progresija bolesti ili toksičnost nisu neprihvatljivi.

Kako AYVAKYT djeluje?

Aktivni sastojak avapritinib pripada skupini inhibitora kinaze i selektivni je inhibitor mutiranih KIT i PDGFRA kinaza. Avapritinib ima in vitro biokemijsku aktivnost na PDGFRA-D842V i KIT-D816V mutante, koji su otporni na imatinib, sunitinib i regorafenib, s polovinom maksimalnih inhibicijskih koncentracija (IC50) od 0,24 nM, odnosno 0,27 nM i većom učinkovitošću protiv kliničke relevantni KIT exon 11 i KIT exon 17 mutanti nego protiv KIT divljeg enzima.

Kontraindikacije

Avapritinib se ne smije koristiti ako ste preosjetljivi na aktivni sastojak.

Nuspojave

Najčešće prijavljene nuspojave bilo kojeg stupnja tijekom liječenja AYVAKYT-om bile su

 • Mučnina (45%)
 • Umor (40%)
 • Anemija (39%),
 • periorbitalni edem (33%)
 • Edem lica (27%)
 • Hiperbilirubinemija (28%)
 • Proljev (26%)
 • Povraćanje (24%)
 • periferni edem (23%)
 • pojačano lučenje suza (22%)
 • smanjen apetit (21%)
 • Poremećaji pamćenja (20%)

Ozbiljne nuspojave pojavile su se u 23% bolesnika. Najčešće ozbiljne nuspojave kod liječenja avapritinibom bile su anemija (6%) i pleuralni izljev (1%).

Interakcije

Aktivne tvari koje mogu utjecati na AYVAKYT

 • Jaki i umjereni inhibitori CYP3A
 • Jaki i umjereni induktori CYP3A

Učinak AYVAKYT-a na druge aktivne tvari

 • Podloge CYP3A
 • Podloge iz P-gp, BCRP, MATE1, MATE2-K i BSEP

Studijska situacija

Učinkovitost i sigurnost AYVAKYT-a dokazana je u 43 bolesnika s neresektabilnim ili metastatskim GIST-om s PDGFRA mutacijom 18 egzona u studiji NAVIGATOR, uključujući 38 bolesnika s PDGFRA D842V mutacijama. Ti su se bolesnici liječili početnim dozama od 300 mg jednom dnevno (QD) ili 400 mg QD. Podaci o djelotvornosti procijenjeni su slijepim, neovisnim pregledima na temelju modificiranih kriterija za procjenu odziva čvrstog tumora, verzija 1.1 (kriteriji mRECIST 1.1) za GIST.

AYVAKYT je pokazao trajne odgovore na više linija liječenja u bolesnika s PDGFRA mutacijom egzona 18. U tih je bolesnika ukupna stopa odgovora (ORR) bila 84% [7% potpunog odgovora (CR), 77% djelomičnog odgovora (PR)]. U bolesnika s PDGFRA D842V mutacijama ORR je bio 89% (95% CI: 75%, 97%; 8% CR, 82% PR).