Uptravi se i dalje preporučuje za liječenje PAH-a

EMA nastavlja davati zeleno svjetlo Uptraviju

The Odbor za procjenu rizika od farmakovigilancije (PRAC) iz EMA-e istraživao je slučajeve i rezimirao da upotreba Uptravija nije dovela do povećane smrtnosti.

Stopa smrtnosti kod liječenja Uptravijem slična je stopi smrtnosti kod ostalih mogućnosti liječenja PAH-om, a ne treba dodavati uputu za pacijenta.

Inovacija Selexipag

Aktivni sastojak seleksipag prvi je oralno dostupan agonist receptora za prostaciklin, s kojim je daljnja terapijska opcija dostupna pacijentima s PAH-om.

Selektivno vezivanje aktivnog sastojka za IP receptor na vaskularnim glatkim mišićima dovodi do vazodilatacije plućnih arterija, pri čemu plućni arterijski tlak opada.