Informativno pismo Trobaltu

Lijek Trobalt® (retigabin) više neće biti dostupan u cijelom svijetu u svim jačinama od kraja lipnja 2017. godine. Lijek je povučen s tržišta u Njemačkoj 1. srpnja 2012. Prema saznanjima GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, međutim, neki se pacijenti u Njemačkoj liječe uvoznom robom iz drugih europskih zemalja. Zbog toga će liječnici u Njemačkoj ponovno biti obaviješteni o povlačenju s tržišta.

Imajte na umu sljedeće:

  • Svi pacijenti morali su završiti liječenje Trobaltom najkasnije do kraja lipnja 2017. godine.
  • Zbog toga se hitno traži da liječnici na sigurnom prebace sve pacijente koji se trenutno liječe Trobaltom na alternativnu terapiju koja je prikladna po mišljenju lječnika.
  • Prema trenutnim informacijama o lijeku, liječenje Trobaltom treba postupno prekidati tijekom razdoblja od najmanje 3 tjedna s postupnim smanjenjem doze.
  • S trenutnim učinkom, liječnici više ne bi trebali započeti liječenje Trobaltom za nove pacijente.
  • Liječnici se trebaju informirati svoje kolege o tim mjerama, posebno ako znaju da te kolege propisuju TROBALT®.