Odobrenje Trimbow - fiksna trostruka kombinacija za KOPB

Dobivši odobrenje za stavljanje u promet, Chiesi Group sada može donijeti troaktivni lijek Trimbow na europsko tržište za liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB).

Fiksna kombinacija tri aktivna sastojka

Trimbow sadrži kombinaciju inhalacijskog kortikosteroida (ICS), β2 agonista s dugotrajnim djelovanjem (LABA) i muskarinskog antagonista s dugotrajnim djelovanjem (LAMA), povezani aktivni sastojci su beklometazon dipropionat (BDP), formoterol fumarat (FF) i glikopironij bromid (GB).

Kombinacija fiksnih doza je u obliku aerosola s odmjerenom dozom i ima izuzetno finu formulaciju. Po spreju se oslobađa 87 µg beklometazona, 5 µg formoterola i 9 µg glikopironija.

Najčešće nuspojave su kandidijaza usne šupljine, grčevi u mišićima i suha usta.

Studijska situacija

Odobrenje se temeljilo na podacima o djelotvornosti i sigurnosti dviju studija III faze s više od 4000 upisanih pacijenata (TRILOGY, TRINITY).

Studija TRINITY: prednosti u usporedbi s monoterapijom tiotropijem

Studija TRINITY multicentrična je, kontrolirana, randomizirana, dvostruko slijepa studija III faze s trajanjem liječenja od 52 tjedna. 2.691 sudionik studije bili su pacijenti stariji od 40 godina s teškom i vrlo teškom KOPB. Sudionici studije podijeljeni su u 3 skupine u omjeru 2: 2: 1 (nasumično):

Jedna je skupina liječena tiotropijem (LAMA), druga skupina fiksnom kombinacijom beklometazon dipropionata (BDP), formoterol fumarata (FF) i glikopironijevog bromida (GB), a treća skupina slobodno kombiniranom trostrukom terapijom (ICS / LABA plus zasebno primijenjen LAMA). Rezultati (nakon 52 tjedna) pokazuju za kombinaciju trostruke fiksne doze:

  • klinički značajno smanjenje stope umjerenih do ozbiljnih pogoršanja za 20% (p = 0,003) u odnosu na tiotropij
  • statistički značajno poboljšanje plućne funkcije prije uzimanja prve dnevne doze (prije doze FEV1 *) za 61 ml (95% CI: 0,037-0,086; p <0,0001) u usporedbi s tiotropijem
  • usporediva učinkovitost i sigurnost u usporedbi sa besplatnom trostrukom kombinacijom

* Kao FEV1 (engl. Prisilni ekspiratorni pritisak u 1 sekundi) je kapacitet jedne sekunde, tj. najveća moguća količina zraka koja se može istisnuti u roku od 1 sekunde.

TRILOGIJA studija: učinkovitost u usporedbi sa standardnom terapijom HOBP-om beklometazonom / formoterolom

Studija TRILOGY s jednogodišnjim podacima o učinkovitosti prve izuzetno fine fiksne kombinacije formoterol / glikopironij / beklometazon (FF / GB / BDP) u usporedbi sa standardnom terapijom KOPB-om beklometazon / formoterol (BDP / FF) objavljena je u rujnu 2016. godine

Značajno poboljšanje plućne funkcije zabilježeno je za kombinaciju trostrukih fiksnih doza. Uz to, kao i kod usporedne terapije, dispneja je smanjena i poboljšana kvaliteta života (SGRQ, respiratorni upitnik Svetog Jurja, upitnik za procjenu kvalitete života pacijenata s respiratornim bolestima). Nakon 26 tjedana, SGRQ je pokazao poboljšanje od ≥4 boda u odnosu na početnu vrijednost za 47% bolesnika s kombinacijom trostruke fiksne doze. To je bio slučaj za 36% bolesnika s beklometazonom i formoterolom (p <0,001; FF / GB / BDP nasuprot BDP / FF).

Poboljšanje od ≥4 boda predstavlja prag vrijednosti za klinički značajno poboljšanje. Studija nije pokazala abnormalnosti u sigurnosnom profilu. Uz to, godišnja stopa (tijekom 52 tjedna) umjerenih do teških pogoršanja smanjena je za 23% na klinički važan način u usporedbi s terapijom BDP / FF (omjer stope 0,77 (95% CI 0,65-0,92; p = 0,005)).