Tofacitinib - prvi Janus inhibitor kinaze za liječenje psorijatičnog artritisa (PsA)

Tofacitinib (Xeljanz 5 mg) odobrava se u kombinaciji s metotreksatom (MTX) u dozi od 5 mg dva puta dnevno u odraslih bolesnika s aktivnim PsA koji prethodno nisu uspjeli ili su tolerirali jedan ili više antireumatskih lijekova koji modificiraju bolest (DMARD).

Tofacitinib je prvi i jedini JAK inhibitor odobren u Europskoj uniji za liječenje PsA u odraslih.

Tofacitinib je uveden u Njemačkoj za liječenje reumatoidnog artritisa (RA) još u svibnju 2017. godine. Pfizer je nedavno predstavio nove rezultate otvorene dugoročne produžne studije o PsA na kongresu EULAR (Europska liga protiv reumatizma).

Psorijatični artritis: trenutni podaci o dugoročnoj sigurnosti tofacitiniba do 36 mjeseci

Cilj tekuće otvorene produžne studije (LTE) OPAL Balance s pacijentima iz OPAL Broaden i OPAL Beyond je istražiti dugoročnu sigurnost i učinkovitost tofacitiniba u bolesnika s PsA do 36 mjeseci. Rezultati sigurnosti slični su onima iz dviju ključnih studija i onih iz studijskog programa RA; nisu primijećeni novi sigurnosni signali. Sveukupno je 8,6% pacijenata prekinulo liječenje zbog neželjenih događaja (AE) do 36. mjeseca. Učinkovitost tofacitiniba zadržala se tijekom vremena u LTE studiji. U 30. mjesecu 80,9%, 57,9% i 39,5% pacijenata imalo je odgovor na ACR20, 50, odnosno 70. 69,5% pacijenata postiglo je PASI75. Poboljšanja su također postignuta u pogledu kvalitete života i boli i zadržana su tijekom studije.