Pokretanje Lartruva

Što je Lartruvo?

Lartruvo je lijek protiv raka tvrtke Lilly Deutschland GmbH koji se koristi za liječenje odraslih s uznapredovalim sarkomom mekih tkiva. Lijek sadrži djelatnu tvar olaratumab. Lartruvo se koristi u kombinaciji s doksorubicinom u bolesnika koji se ne mogu liječiti kirurškim zahvatom ili radioterapijom, a prethodno nisu liječeni doksorubicinom. Sarkom mekih tkiva rijetka je bolest, zbog čega je Lartruvo od 12. veljače 2015. Klasificiran kao lijek bez roditelja.

Kako se Lartruvo koristi?

Lartruvo je dostupan u obliku otopine za infuziju. Tijekom infuzije nadgledati bolesnike na znakove i simptome reakcija povezanih s infuzijom. Preporučena doza je 15 mg / kg tjelesne težine. Infuzije treba davati dva puta 1. i 8. dan tijekom tri tjedna. Trogodišnji ciklus ponavlja se sve dok se bolest ne pogorša ili dok nuspojave ne postanu neprihvatljive. U kombinaciji s doksorubicinom daje se najviše 8 ciklusa liječenja. Doksorubicin se daje 1. dan nakon infuzije Lartruvo. Nakon toga daje se monoterapija Lartruvo, ako se stanje bolesnika nije pogoršalo.

Kako djeluje olaratumab, djelatna tvar u Lartruvu?

Olaratumab je monoklonsko antitijelo. Prepoznaje receptor faktora rasta trombocita alfa (PDGFRα), protein i na njega se veže. Protein se često nalazi na površini stanica i igra ulogu u regulaciji reprodukcije stanica. U bolestima karcinoma, poput sarkoma mekih tkiva, protein je prisutan u visokim koncentracijama ili je preaktivan i uzrokuje da stanice postanu kancerogene. Budući da se olaratumab veže na protein PDGFRα, aktivnost PDGFRα je blokirana i rast tumora usporava.

česte nuspojave

Sljedeće nuspojave vrlo su česte tijekom liječenja Lartruvom:

  • mučnina
  • Bolovi u kostima i mišićima
  • Neutropenija
  • Mukozitis

Liječenje se moralo prekidati najčešće zbog infuzije, alergijskih reakcija i upale sluznice.

Rezultati studije iz Lartruva

Lartruvo je proučavan u studiji na 133 odrasle osobe s uznapredovalim sarkomom mekih tkiva. Pacijenti u studiji nisu prethodno bili podvrgnuti radioterapiji ili operaciji, niti su liječeni doksorubicinom ili drugim antraciklinima. Studija je pokazala da su pacijenti liječeni doksorubicinom i Lartruvom dulje preživjeli bez napredovanja od pacijenata liječenih samo doksorubicinom. Pacijenti koji su dobivali kombinaciju Lartruva i doksorubicina živjeli su u prosjeku 6,6 mjeseci bez pogoršanja. Za usporedbu, pacijenti liječeni doksorubicinom živjeli su samo 4,1 mjeseca bez pogoršanja. Sveukupno, bolesnici liječeni kombinacijom Lartruva i doksorubicina preživjeli su gotovo dvostruko duže od pacijenata liječenih samo doksorubicinom: 26,5 mjeseci u odnosu na 14,7 mjeseci.