Opoziv odobrenja za lijekove koji sadrže kava kavu

Federalni institut za lijekove i medicinske uređaje (BfArM) naložio je ukidanje odobrenja lijekova koji sadrže kava-kavu odlukom od 20. prosinca 2019.

Na temelju znanstvene ocjene Odbora za biljne lijekove (HPMC) Europske agencije za lijekove, omjer rizika i koristi procjenjuje se kao nepovoljan. Iz tog se razloga ukidaju odobrenja za sve lijekove koji sadrže kava kavu (Piper methysticum) i sve lijekove koji sadrže kavain, uključujući homeopatske pripravke s konačnom koncentracijom do i uključujući D4.