Amlodipin Fair-Med Healthcare 5 mg i 10 mg informativno pismo

Kao što je proizvođač Fair-Med izvijestio u dogovoru sa Federalnim institutom za lijekove i medicinske proizvode (BfArM) i lokalnim nadzornim tijelom, u prethodnoj prezentaciji Amlodipine Fair-Med 5 mg i Amlodipine Fair-Med 10 mg nalazi se crna “ 7 ”pored naziva lijeka otisnutog na njemu. To se proteže cijelom visinom pakiranja i očito je izazvalo iritaciju kod pacijenata i zdravstvenih radnika. Zbog toga se više neće primjenjivati ​​na buduća pakiranja.

Komisija za lijekove njemačkih farmaceuta (AMK) također je zaprimila izvješća iz 12 ljekarni o mogućim pogreškama u lijekovima zbog pakiranja. Točnije, prijavljene su zlouporabe, posebno u bolesnika s lošim vidom, kao i nesigurnost i iritacija u pogođenih pacijenata. Izvještaji su se uglavnom odnosili na jakost lijeka od 5 mg. U 8 slučajeva pacijenti su "7" protumačili kao indikaciju doze; 3 ljekarne prešle su na drugi proizvod. Nekoliko ljekarni smatralo je da je potrebno savjetovati dotične pacijente o prezentaciji kako bi se izbjegli nesporazumi.

Prema pismu, pakiranja s brojem "7" na tržištu ostat će na tržištu i dalje će se prodavati. U narednim serijama, "7", koja je prema proizvođaču interna referenca na indikacijsko područje "kardiovaskularni", više se neće tiskati. Umjesto toga, Fair-Med će ubuduće koristiti kodiranje u boji za označavanje različitih područja indikacije.