Informativno pismo o beta beta interferonu

Savezni institut za lijekove i medicinske proizvode (BfArM) pruža informacije o sljedećim rizicima u vezi s upotrebom beta interferona:

  • Rizik od trombotičke mikroangiopatije (trombotička trombocitopenična purpura ili hemolitički uremički sindrom)
  • Rizik od nefrotskog sindroma

Obje bolesti mogu se javiti nekoliko tjedana do godina nakon početka primjene beta interferona i zahtijevaju hitno liječenje i, ako je potrebno, prekid uzimanja beta interferona.