Informativno pismo o napunjenim špricama Innohep

Kao što LEO Pharma GmbH izvještava, anti-Xa aktivnost (IU) po napunjenoj štrcaljki sada je naznačena za sve jakosti doze Innohepa, tako da nije potrebna konverzija za dozu prilagođenu tjelesnoj težini. Nositelj odobrenja daje informacije o tome.

Ovisno o svojoj snazi, natrijev tinzaparin koristi se za profilaksu ili terapiju trombemboličkih događaja. Do sada su koncentracija i količina punjenja naznačene u nazivu lijeka za otopine za injekcije koji sadrži 20 000 IU po mililitru. Iz toga je trebalo izračunati količinu sadržanog anti-Xa za dozu prilagođenu težini.

Šprice s novom oznakom predstavljene su u lipnju 2020. godine. Šprice sa starom oznakom koje su još uvijek na tržištu neće se opozvati. Stoga su štrcaljke sa starim i novim nazivima privremeno dostupne.

Mole se liječnici i farmaceuti da budu oprezniji. Priložena informativna kartica pruža jasnu usporedbu starih i novih imena koja su korisna u praksi.