Izmjene preporuka o cijepljenju u 2017

Kratke promjene STIKO-a:

Cijepljenje protiv hepatitisa A i B do sada se preporučivalo osobama s povećanim rizikom od profesionalne izloženosti, uključujući pripravnike, pripravnike i studente. Krug je sada proširen tako da uključuje dobrovoljce s usporedivim rizikom izloženosti.

Živo oslabljeno cjepivo za sprečavanje infekcije herpes zoster dostupno je od 2013. godine. Međutim, ovo se cijepljenje ne preporučuje kao standardno cijepljenje. Bez obzira na to, međutim, cijepljenje pojedinih pacijenata nakon vaganja pojedinačnih rizika i koristi može biti razumno.

Cijepljenje protiv gripe kao sprej za nos smije se koristiti samo ako postoji prepreka za injekciju. Izbrisana je preporuka da se djeci u dobi od 2 do 6 godina daje prednost cijepljenju protiv gripe kao sprej za nos.

STIKO preporučuje pojačano cijepljenje protiv tetanusa samo za lakše i čiste rane ako je prošlo više od deset godina od posljednjeg cijepljenja.

Novi je odjeljak o cijepljenju za pacijente s imunodeficijencijom ili imunosupresijom.Do početka 2018. o tome se trebaju pojaviti 4 zasebne publikacije.

Trenutna verzija kalendara cijepljenja može se naći pod / topics / cijepljenje / kalendar cijepljenja.