Novi kombinirani lijek Duzallo za giht preporučen za odobrenje

Duzallo je indiciran za odrasle za liječenje hiperuricemije u bolesnika s gihtom koji nisu postigli ciljanu razinu mokraćne kiseline u serumu s dovoljnom dozom samo alopurinola. Duzallo je kombinirani lijek koji ima dvije djelatne tvari, Lesinurad i Allopurinol. Duzallo će biti dostupan u dvije jačine: 200 mg lesinurada / 200 mg alopurinola i 300 mg lesinurada / 200 mg alopurinola. Podnositelj zahtjeva za ovaj lijek je Grünenthal GmbH.

Lesinurad je selektivni inhibitor reapsorpcije mokraćne kiseline koji inhibira prijenosnik mokraćne kiseline 1 i tako snižava razinu mokraćne kiseline u plazmi. Alopurinol smanjuje proizvodnju mokraćne kiseline inhibicijom ksantin oksidaze.

Nuspojave

Najčešće nuspojave su gripa, gastroezofagealna refluksna bolest, glavobolja i povećana razina kreatinina u krvi.