DAAV: Rizik od hipoglikemije u bolesnika s dijabetesom melitusom

Moraju se uzeti u obzir sljedeće informacije:

 • Na početku liječenja DAAV-om, potrebno je pažljivo nadzirati razinu glukoze u krvi u bolesnika s dijabetesom melitusom, posebno tijekom prva tri mjeseca.
 • Lijekove za dijabetes treba prilagoditi ako je potrebno.
 • Liječnika odgovornog za liječenje dijabetesa treba obavijestiti o početku liječenja DAAV-om.

Pogođeni aktivni sastojci / kombinacije aktivnih sastojaka

 • Daclatasvir
 • Dasabuvir
 • Elbasvir / grazoprevir
 • Glekaprevir / pibrentasvir
 • Ledipasvir / sofosbuvir
 • Ombitasvir / pariteprevir / ritonavir
 • Sofosbuvir
 • Sofosbuvir / velpatasvir
 • Sofosbuvir / velpatasvir / voksilaprevir