Odluka EMA-e za cjepivo Moderna 6. siječnja

Kao što je agencija najavila, postigla je dobar napredak u posljednjih nekoliko tjedana u ocjenjivanju zahtjeva za odobrenje za Modernino cjepivo mRNA-1273 COVID-19. Kontinuirani dijalog s tvrtkom osigurao je da tvrtka brzo odgovori na pitanja koja su se pojavila tijekom procjene i odgovori na njih. EMA naglašava da će CHMP dovršiti svoju procjenu što je prije moguće, ali samo ako su dokazi uvjerljivi da su koristi od cjepiva veće od njegovih potencijalnih rizika. Moderna je također rano predala posljednji izvanredni paket podataka koji je potreban za ocjenu prijave.

Prema EMA-i, nakon što CHMP preporuči odobrenje za stavljanje lijeka u promet, Europska komisija će ubrzati svoj postupak donošenja odluka kako bi u roku od nekoliko dana izdala odobrenje za promet koje vrijedi u svim državama članicama EU-a i EGP-a.