Klorheksidin - rijetke ozbiljne alergijske reakcije

Nakon što je Američka agencija za lijekove (FDA) izvijestila u veljači 2017. o povećanim slučajevima alergijskih reakcija, uključujući anafilaktičke reakcije, nakon topikalne primjene dezinficijensa koji sadrže klorheksidin, Komisija za lijekove njemačkih farmaceuta (AMK) također je koristila izvješće kao priliku da identificira mogući rizik od ukazivanja na rijetke i ponekad ozbiljne alergijske reakcije zbog proizvoda koji sadrže klorheksidin. AMK traži da prijavite sumnju na štetne učinke. Treba prijaviti neželjene učinke bez obzira na to je li aplikacija na koži ili sluznici.