Preporuka za odobrenje brodalumaba za umjerenu do tešku psorijazu

Lijek Kyntheum 210 mg s.c. je otopina za injekcije koja se koristi za liječenje psorijaze plaka u odraslih bolesnika. Brodalumab je prvo potpuno humano monoklonsko antitijelo koje se selektivno veže na receptor A za interleukin 17 (IL-17-RA). Vezivanje visokim afinitetom na receptor blokira biološku aktivnost različitih proupalnih citokina IL-17 koji igraju važnu ulogu u psorijazi.

Preporuka za odobrenje potkrepljena je rezultatima triju kliničkih studija AMAGINE-1, AMAGINE-2 i AMAGINE-3 s ukupno 4.373 bolesnika s umjerenom do teškom psorijazom.

Nuspojave brodalumaba

Najčešće nuspojave su artralgija, glavobolja, umor, proljev i orofaringealna bol.

Marketinška prava

Za europsko područje, LEO Pharma ima ekskluzivnu marketinšku dozvolu za brodalumab, koja je registrirana kod EMA-e pod trgovačkim nazivom Kyntheum.