Studija procjene rizika od krvarenja izravnih oralnih antikoagulansa

EMA pregledava rezultate studije s izravnim oralnim antikoagulansima (izravni oralni antikoagulanti - DOAC) Eliquis® (apixaban), Pradaxa® (dabigatran eteksilat, ekvivalent dabigatran) i Xarelto® (rivaroksaban). Studija je naručena u rujnu 2016. godine. Proučavala je učestalost velikih krvarenja ovih lijekova u usporedbi s drugim oralnim antikoagulantima (antagonistima vitamina K) kada se koriste za sprječavanje nastanka krvnih ugrušaka u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija.

Razlike u riziku od velikog krvarenja

Rezultati studije pokazuju razlike u riziku od velikih krvarenja između ovih lijekova. Također je bilo naznaka da se u kliničkoj praksi nisu poštivala ograničenja, posebna upozorenja i mjere predostrožnosti, iako su one sadržane u informacijama o lijeku za lijekove.

Utjecaj na uporabu lijekova u praksi?

Procjena koja se sada provodi namijenjena je procjeni imaju li rezultati ove studije utjecaja na uporabu lijekova u kliničkoj praksi te jesu li potrebne promjene uvjeta primjene i trenutne mjere umanjivanja rizika.