Plava ruka: novi simbol za službeni materijal za obrazovanje o drogama

Savezni institut za lijekove i medicinske proizvode (BfArM) i Paul Ehrlich Institute (PEI) pružaju informacije o aktivnim sastojcima i zaštitnim znakovima za koje je primijenjen materijal za obuku. To se odnosi na materijal za obuku za lijekove za koje podaci u priloženom pakiranju nisu dovoljni za sigurnu uporabu. Ovi materijali za obuku dobit će novi logotip. Logo je "plava ruka", koja nosi otisak "službeno odobreni materijal za obuku". Logotip se temeljio na logotipu Rote-Hand, koji se koristi za identificiranje informacija o lijekovima bitnih za sigurnost. Novi logotip trebao bi omogućiti liječnicima, farmaceutima i eventualno pacijentima da brže prepoznaju nastavni materijal. Namijenjen je i smanjenju vjerojatnosti zabune s oglašavanjem. Logotip „Plava ruka“ daljnji je korak ka poboljšanju sigurnosti droga.

BfArM i PEI terete farmaceutske tvrtke za stvaranje ovih dodatnih materijala za obuku. Ovi materijali za obuku, na primjer, uključuju sljedeće materijale

  • Propusnica pacijenta za praćenje
  • Brošura za pacijenta

Budući da su ti materijali važna komponenta za sigurnost upotrebe dotičnog lijeka, dio su postupka odobrenja i preduvjet za pozitivnu procjenu omjera koristi i rizika.

Svi relevantni materijali za obuku mogu se naći na web mjestima BfArM i PEI:

www. bfarm.de/schulungsmaterial
www.pei.de/schulungsmaterial