BfR pruža informacije o fluoridnoj profilaksi u novorođenčadi i male djece

Fluoridi igraju važnu ulogu u profilaksi karijesa, jer zubnu caklinu čine otpornijom i smanjuju rizik od karijesa. Previše fluora u mladoj dobi, međutim, može oštetiti kosti i zube.

Sažetak glavnih preporuka BfR o fluoridnoj profilaksi

  • Koristite fluorid samo u obliku fluoridne profilakse.
  • Čim započnete prati zube fluoriranom zubnom pastom, više se ne smiju uzimati fluoridi, jer mališani upijaju otprilike toliko fluora samo gutanjem zubne paste kao što to čine tablete ili fluorirana sol.
  • Nema jasnih dokaza da je zubna pasta s 500 ppm fluorida (što odgovara 0,05% fluorida) manje učinkovita od one s 1000 ppm (0,1% fluorida).
  • BfR kritički napominje da nedostaju pouzdane znanstvene studije o prednostima i rizicima prevencije karijesa pomoću dodataka fluorida. Nema reprezentativne studije za Njemačku u kojoj su dovoljno uzeti u obzir svi utjecaji na razvoj karijesa i prevenciju.

Stanje znanja o fluoridnoj profilaksi u populaciji

BfR procjenjuje trenutnu razinu znanja stanovništva o profilaksi karijesa i oralnoj higijeni i trenutnoj praksi u Njemačkoj tako da relativno velik broj roditelja koristi fluorirane paste za zube uz propisane fluoridne tablete. BfR to pripisuje nedosljednosti preporuka. To potvrđuju podaci anketa KiGGS Instituta Robert Koch (RKI) i ankete roditelja.

Preporuke liječnicima

BfR stoga preporučuje da se pri propisivanju fluoridnih tableta uzme u obzir anamneza upotrebe fluorirane paste za zube i fluorirane kuhinjske soli i regionalna koncentracija fluora u vodi za piće. Čak i ako pitka voda u Njemačkoj obično ima <0,3 ppm fluora, postoje regije s višim koncentracijama fluora, što može dovesti do značajnog povećanja unosa fluora, posebno kod djece koja nisu dojena.
Sveukupno, dokazi nisu dovoljni da bi mogli dati pouzdane kvantitativne izjave o prednostima i rizicima različitih preventivnih mjera za karijes.
BfR preporučuje provođenje dobro isplanirane prospektivne studije koja može pružiti reprezentativnu sliku za Njemačku i u kojoj se na odgovarajući način uzimaju u obzir svi čimbenici koji utječu na razvoj i prevenciju karijesa.