Ukidanje preporuka za hidroksiklorokin u COVID-19

Kao što je najavio Federalni institut za lijekove i medicinske uređaje (BfArM), ukinut će se propisi i preporuke koje je BfArM objavio 3. travnja 2020. kako bi se osigurala opskrba kronično oboljelih lijekovima koji sadrže hidroksiklorokin.

U travnju je BfArM izvijestio da se lijekovi koji sadrže hidroksiklorokin trebaju propisivati ​​ambulantno samo ako je dana jedna od odobrenih indikacija; Uz to, za svaku je regulaciju postavljena količina.

Nakon pregleda svih podataka dostupnih BfArM-u, Federalni institut je sada došao do zaključka da se situacija s opskrbom stabilizirala. Može se pretpostaviti da je dovoljna količina lijekova koji sadrže hidroksiklorokin dostupna za liječničke recepte prema odobrenim indikacijama.