Acitretin i teratogenost

Aktivni sastojak acitretin odobren je za liječenje teških i teških poremećaja rožnjače kože (npr. Psorijaza, ihtioza, lišaj planus). Zbog poznatog teratogenog rizika, acitretin je kontraindiciran za žene u fertilnoj dobi, osim ako trudnoća nije isključena prije liječenja i ako je zajamčena učinkovita i trajna kontracepcija tijekom liječenja i nakon završetka liječenja.

Acitretin: Produljenje razdoblja kontracepcije

Prema BfArM, prethodno dvogodišnje razdoblje kontracepcije nakon završetka terapije ne smatra se dovoljnim. Zbog toga se sada treba produžiti na 3 godine. Uz to, pacijenti ne smiju davati krv do 3 godine kasnije.

Za vrijeme terapije nema alkohola

Acitretin se može metabolizirati da bi se etretinirao konzumacijom alkohola. Etretinat se taloži u masnom tkivu i ima vrlo dug poluvrijeme od 120 dana. Izuzetno je teratogen. Iz tog razloga, pacijentima je zabranjeno konzumiranje alkohola tijekom i 2 mjeseca nakon završetka terapije.