Ondexxya (Andexanet alfa) - Odobrenje za protuotrov NOAC

Andexanet alfa je za uporabu u odraslih bolesnika koji se liječe inhibitorom izravnog faktora Xa (FXa) apiksabanom (trgovački naziv Eliquis) ili rivaroksabanom (trgovački naziv Xarelto) kada antikoagulacijski lijek preokrene ne-vitamin zbog opasnih po život ili nekontroliranih krvarenja Potrebni su K-antagonistički oralni antikoagulansi (NOAC), koji se nazivaju i izravni oralni antikoagulansi (DOAC).

Odobrenje pod "posebnim uvjetima"

Odobrenje je dodijeljeno pod "posebnim uvjetima", što znači da proizvođač mora pružiti daljnje dokaze o blagodatima lijeka, što potom procjenjuje Europska agencija za lijekove.

Što je Andexanet alfa i kako djeluje?

Andexanet alfa je rekombinantni, modificirani oblik humanog proteina FXa.

Andexanet alfa veže izravne inhibitore FXa (apiksaban ili rivaroksaban) s visokim afinitetom, tako da se njihov antikoagulantni učinak posebno ukida. Ovaj mehanizam djelovanja može se nadopuniti vezanjem andeksaneta alfa na inhibitor puta tkivnog faktora (TFPI), što dovodi do inhibicije njegove aktivnosti. Točna interakcija još nije u potpunosti razjašnjena.

Kako se koristi Andexanet alfa?

Andexanet alfa (Ondexxya) daje se kao intravenski bolus praćen kontinuiranom infuzijom. Režim doziranja ovisi o visini posljednje doze izravnog inhibitora FXa i kada je uzeta.

Može se koristiti samo u bolnici. Daljnje informacije o upisnim studijama možete pronaći ovdje.