COVID-19: Tromboza zbog protutijela na SARS-CoV-2

pozadini

Sve je više dokaza o povezanosti upale pluća povezane s SARS-CoV-2 i hiperkoagulabilnosti krvi u bolesnika s COVID-19 za intenzivnu njegu. U studiji iz Nizozemske, gotovo polovica (49%) bolesnika s COVID-19 na odjelu intenzivne njege imala je tromboembolijski događaj. Hiperkoagulabilnost u COVID-19 razlikuje se od ostalih poremećaja zgrušavanja koji se mogu javiti kod teških infekcija. U pravilu to također ne dovodi do diseminirane intravaskularne koagulacije (DIC). DIC se uočava samo u vrlo teškim tečajevima COVID-19 [1,2].

Promjene trombocita u COVID-19

Znanstvenici oko Dr. Na Sveučilištu u Tübingenu Karina Althaus koristila je uzorke krvi pacijenata s intenzivnom njegom COVID-19 i različitih kontrolnih skupina kako bi istražila koje su specifične promjene trombocita povezane s hiperkoagulabilnošću. U drugom su koraku testirali uzrokuju li serumi i antitijela pacijenata s COVID-19 također ove promjene na trombocitima koje dolaze od zdravih ljudi. Istraživači iz Tübingena objavili su svoje rezultate u časopisu Blood of the American Society of Hematology [3].

Postavljanje ciljeva

U studiji je ispitana hipoteza je li povećana pojava tromboze uzrokovana povećanom apoptozom trombocita. Uz to, znanstvenici su ispitivali pokreću li antitijela protiv SARS-CoV-2 apoptozu trombocita.

Metode

Znanstvenici su ispitali krv 21 pacijenta s COVID-19 koji su morali biti liječeni na odjelima intenzivne njege u Tübingenu. Uzorci krvi 18 zdravih ljudi, 4 bolesnika s COVID-19 kojima nije potrebna intenzivna njega i 5 bolesnika sa sepsom korišteni su kao kontrole. Nakon izolacije trombocita izmjereni su sljedeći biljezi apoptoze:

  • Depolarizacija na unutarnjoj mitohondrijskoj membrani
  • Koncentracija citosolnog kalcija
  • Eksternalizacija fosfatidilserina

Kao kontrola sklonosti ka trombozi određene su koncentracije D-dimera ispitanika u serumu.

Pregled hipoteze o antitijelima

Istraživači su ispitali hipotezu da antitijela na SARS-CoV-2 pokreću apoptotički proces dodavanjem frakcija seruma i IgG pacijenata s intenzivnom njegom COVID-19 u uzorke s trombocitima zdravih ljudi. Kao unakrsnu provjeru, provjerili su može li se apoptoza zaustaviti dodavanjem specifičnog antitijela usmjerenog protiv Fcg receptora IIA (FcgRIIA).

Rezultati

U usporedbi s kontrolnim skupinama, trombociti pacijenata s intenzivnom njegom COVID-19 pokazivali su znakove apoptotičnih procesa: povećana je depolarizacija na unutarnjoj mitohondrijskoj membrani, povećana koncentracija kalcija u citozolu i povećana eksternalizacija fosfatidilserina (PS) mjerljiv. Promjene u trombocitima korelirale su s koncentracijama D-dimera u bolesnika s COVID-19 za intenzivnu njegu i s incidencijom tromboembolijskih događaja. Potvrđena je i hipoteza da su apoptozu pokrenula specifična antitijela: u trombocitima zdravih osoba apoptozu bi mogli uzrokovati serumi i IgG frakcije pacijenata na intenzivnoj njezi i ponovno zaustaviti dodavanjem antitijela usmjerenih protiv FcgRIIA.

Zaključak

Rezultati studije sugeriraju presudnu ulogu specifičnih antitijela u razvoju tromboze u bolesnika s COVID-19. To može rezultirati novim terapijskim opcijama. Autori vjeruju da bi blokiranje signalnog puta receptora FcgRIIA s inhibitorima tirozin kinaze mogao biti potencijalni terapijski pristup. U tom je kontekstu zanimljivo da su znanstvenici sa Sveučilišta u Greifswaldu otkrili da su vrlo rijetke tromboze cerebralnih vena koje su se dogodile u vezi s cijepljenjem AstraZenecom mogle biti i posljedica antitijela [4].