Trudnoća nakon karcinoma dojke s BRCA mutacijom

Oko 12% svih karcinoma dojke koji se javljaju kod osoba mlađih od 40 godina pogađaju žene s mutacijom zametne linije BRCA. Ovi bolesnici mogu imati smanjenu rezervu jajnika i smanjen potencijal plodnosti. Mnogi se također podvrgavaju bilateralnoj salpingo-ooforektomiji u četvrtom desetljeću života kako bi smanjili rizik od raka jajnika. Pitanja o planiranju obitelji i sigurnosti trudnoće stoga su posebno važna za pacijente s karcinomom dojke povezanim s BRCA mutacijom.

Retrospektivna kohorta s rakom dojke povezanim s BRCA

Kako bi stekla veću sigurnost u vezi s ovom situacijom, europska studijska skupina provela je retrospektivno kohortno istraživanje s 1.252 pacijentice kojima je dijagnosticiran invazivni rani rak dojke prije 40. godine [1]. 811 pacijenata imalo je jedan BRCA1, 430 jedan BRCA2, a 11 pacijenata oboje je imalo mutacije zametnih linija. Primarne krajnje točke studije bile su stopa trudnoće i preživljavanje bez bolesti pacijentica sa i bez trudnoće nakon dijagnoze raka dojke.

Karakteristike pacijenta i terapija karcinoma dojke

Pacijenti koji su zatrudnjeli nakon razvoja raka dojke bili su mlađi u dijagnozi, češće su imali BRCA1 mutaciju, tumor promjera do maksimalno 2 cm, negativan status limfnih čvorova i rak dojke negativan na hormonske receptore u usporedbi sa ženama koje su nisu više bile trudne nakon terapije karcinoma dojke. Veći udio pacijentica koje su kasnije zatrudnjele imale su terapiju koja je sačuvala dojke i gotovo su svi pacijenti u obje skupine bili podjednako liječeni kemoterapijom (95,3%). Među ženama s rakom dojke pozitivnim na hormonske receptore, one koje su kasnije zatrudnjele imale su češću pomoćnu supresiju jajnika i manje hormonske terapije.

Svaki peti je zatrudnio

195 pacijentica zatrudnilo je najmanje jednom nakon dijagnoze BRCA pozitivnog karcinoma dojke; stopa trudnoće nakon deset godina iznosila je 19%. Srednja dob pacijentica na početku trudnoće nakon raka dojke bila je 35,7 godina, a medijan je prošla otkad je dijagnoza raka dojke bila 8,3 godine. 16 pacijentica (8,2%) prekinulo je trudnoću, 20 (10,3%) je pobacilo.

150 žena (76,9% svih trudnica) rodilo je ukupno 170 djece. Komplikacije tijekom poroda dogodile su se u 13 žena (11,6%), malformacije su se dogodile u dva slučaja (1,8%). Te se stope, kao i nedonoščad, nisu razlikovale od onoga što se očekivalo u općoj populaciji.

Trudnoća nakon raka dojke bila je sigurna za majke

Nije bilo značajne razlike u preživljavanju bez bolesti između pacijentica koje su zatrudnjele i ostalih. Prilagođeni omjer opasnosti (HR) iznosio je 0,87 s intervalom pouzdanosti (CI) od 0,61 do 1,23 (p = 0,41). Sveukupno preživljavanje također je bilo usporedivo u dvije kohorte s prilagođenim HR od 0,88 (95% CI 0,50-1,56; p = 0,66).

Planiranje obitelji je važno i moguće

Važno je riješiti pitanje planiranja obitelji nakon dijagnoze kod pacijenata s BRCA mutacijom zametne linije i karcinoma dojke. Trudnoća je u osnovi moguća i ne pogoršava majčinu prognozu niti uključuje posebne rizike za budući život. Studija to potvrđuje, zbog manjeg broja slučajeva s mutacijom BCRA2, posebno za pacijente s mutacijom BRCA1. U istraživanju se nije razgovaralo o ljudskim genetskim problemima.