Nada za pacijente s Ca. jajnika otpornog na platinu

Rak jajnika treći je ginekološki tumor u Njemačkoj s visokom stopom smrtnosti. Smjernice u početku predviđaju kirurško smanjenje ili uklanjanje tumora kao terapijsku strategiju, nakon čega se provodi kemoterapija na bazi platine, npr. Cisplatinom. Ako je to slučaj, ionako loša prognoza za pacijente još se više smanjuje. Ako se pojavila otpornost na citostatike koji sadrže platinu, pokušavaju se zaustaviti rast tumora supstancama usmjerenim protiv tumorske angioneogeneze - na primjer oralnim inhibitorom tirozin kinaze apatinibom. U kombinaciji s oralnim citostatičkim sredstvom etopozidom - inhibitorom enzima topoizomeraze II, koji dovodi do apoptoze - teško bolesnim pacijentima može se dati duži životni vijek.

Kombinacija apatiniba i etopozida

Radna skupina koju je vodio Chun-Yan Lan sa Sveučilišta Sun Yat-sen u Guangzhouu u Kini, testirala je ovu oralnu kombiniranu terapiju u prospektivnoj studiji faze 2 [1].
35 pacijenata s karcinomom jajnika otpornim na platinu ili platinom vatrostalnim, dobivalo je 500 mg apatiniba dnevno, kao i oralni etopozid u dozi od 50 mg na 1. - 14. dan, maksimalno 6, svaki trotjedni ciklus. Liječenje se nastavilo do progresije bolesti, prekida studije ili neprihvatljivih nuspojava.

Preživljavanje bez napredovanja: više od osam mjeseci

Rezultat: Do kraja prikupljanja podataka 20 (57%) teško bolesnih pacijenata odustalo je od studije, ostalih 15 (43%) nastavilo je liječenje. Objektivna stopa odgovora u populaciji koja se namjerava liječiti bila je 54% (19 pacijenata) i 61% u populaciji prema protokolu. 29 od 31 pacijenta kod kojih je provedena barem jedna procjena pokazali su znakove skupljanja tumora. Medijan preživljenja bez progresije bio je 8,1 mjesec.

Najčešće nuspojave bile su neutropenija (50%), umor (32%), anemija (29%) i mukozitis (24%).

Treba slijediti pristup liječenju

S ovom skupinom bolesnika, ovi se rezultati moraju ocijeniti vrlo dobrima - s toksičnijim učinkom koji se više može kontrolirati. Ne samo da autori studije to vide tako, već to slično ocjenjuje i profesor Charlie Gourley sa Sveučilišta u Edinburghu. U svom komentaru u časopisu "Lancet" ističe da se kod ovih teško bolesnih pacijenata može očekivati ​​stopa odziva od samo 0-30% na tipične citostatske lijekove, a na etopozid 27%. Prema Gourleyevom mišljenju, pristup liječenju trebalo bi dodatno istražiti u studiji faze 3, ne samo zbog dobrih stopa odgovora i produljenja životnog vijeka u prosjeku od osam mjeseci, već i zbog terapije u kućnom okruženju [2]. Jer to sigurno doprinosi kvaliteti života pacijenata ako se liječenje provodi s obitelji daleko od bolnice.